In dit paper wordt het belang van de ouderenwoning onderzocht. Ouderenorganisaties hebben regelmatig zorg over een tekort aan voor ouderen geschikte woningen geuit. Woningen die speciaal voor deze doelgroep zijn gebouwd, worden echter niet altijd gemakkelijk door de markt opgenomen. Om meer licht op deze kwestie te werpen, wordt in dit paper het belang van speciaal voor ouderen geschikte woningen onderzocht op basis van de woontevredenheid, zoals aangegeven in WoON2015. Daarbij worden nultredenwoningen, woningen met aanpassingen voor gehandicapten en ouderenwoningen onderscheiden. De analyse vindt voornamelijk plaats op basis van ordered logit-modellen. Ouderen blijken gemiddeld een hogere woontevredenheid te hebben. Het verschil met de anderen blijkt geheel toe te schrijven aan het bestaan van woningen die specifiek voor ouderen geschikt zijn. De grote meerderheid van de oudere ouderen verblijft in zo’n woning. De subjectieve kwalificatie ‘ouderenwoning’ die in Het WoON wordt gebruikt, blijkt bovendien goed te relateren aan objectief waarneembare woningkenmerken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners