Op 25 juni zijn alle inhoudelijke stukken van de Rijksoverheid ten aanzien van het nieuwe FTK beschikbaar gekomen, op 26 juni organiseerde Netspar, onder leiding van Theo Kocken (Hoogleraar Risk Management VU/CEO Cardano Group), een event waar een aantal sprekers in zijn gegaan op het wetsvoorstel voor een nieuw FTK.
Allereerst ging Jan Koeman (Hoofd afdeling Pensioenbeleid (Directie Arbeidsverhoudingen) Ministerie van SZW) in op de meest in het oog springende aspecten van het wetsvoorstel. Peter Borgdorff (Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn) sprak over de studie om meer collectieve elementen in de premieovereenkomst mogelijk te maken. Vervolgens gaf Gerard Riemen (Algemeen directeur Pensioenfederatie) namens de Pensioenfederatie aan hoe zij het voorstel duiden.
Na de pauze gaven Agnes Joseph (Achmea), Bas Werker (Netspar) en Theo Nijman (Netspar) hun visie op het wetsvoorstel, waarna er voldoende ruimte was voor zaaldiscussie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners