Voor individuen lijkt het behoorlijk onvoorspelbaar hoe lang zij nog zullen leven. Wél kunnen factoren worden opgespoord op grond waarvan we individuen kunnen groeperen in klassen met langere of kortere levensduur. De bepaling van zulke klassen kan bijdragen aan de discussie hoe langlevenrisico te verzekeren. Ons onderzoek heeft tot doel factoren te vinden met een zo groot mogelijke voorspellende waarde voor de individuele levensduur en de overblijvende onzekerheid te kwantificeren. Wij identificeren daartoe een breed scala aan potentiële predictoren, gebaseerd op analyses van sterfte over 24 jaar in de Longitudinal Aging Study Amsterdam, een representatief onderzoek voor de leeftijdsgroep 55-85 jaar in Nederland (n=3.088, periode 1993-2017). Potentiële predictoren omvatten zes domeinen: sociaaldemografische kenmerken, ziekten en medicijngebruik, lichamelijk functioneren, leefstijl, psychosociale factoren en bloedwaarden. We vinden in alle domeinen significante predictoren, zowel zelf-gerapporteerde als objectief geteste. De significante predictoren in de eerste vijf domeinen tezamen verklaren 21,3% van de variantie in de resterende
levensduur. Het zesde domein, bloedwaarden als indicatoren van ziekteprocessen en erfelijkheid, verklaart 3,7% extra variantie. Wij concluderen dat het voorspellen van de individuele levensduur een breed scala aan factoren vereist, met zowel subjectieve als objectieve informatie. Niettemin blijft 75% van de variantie onverklaard, waardoor er een grote foutenmarge blijft bestaan in de voorspelling van de levensduur van een individu.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners