“De status quo bias (d.w.z. het willen vasthouden aan de bestaande situatie) is sterker wanneer opties naast elkaar in plaats van afzonderlijk worden aangeboden. Deze bias verdwijnt echter als de cumulatieve gevolgen van de opties worden weergegeven.”

Als gevolg van het nieuwe pensioenakkoord krijgen Nederlandse deelnemers te maken met een groeiend aantal pensioenkeuzes wat betreft het opbouwen van hun pensioen en de manier waarop hun pensioen uitgekeerd wordt. De keuzes van deelnemers hebben vaak cumulatieve gevolgen, die ze veelal niet begrijpen of niet kunnen  overzien. Wordt dit cumulatieve effect beïnvloed door de manier waarop de keuzes worden gepresenteerd, zoals de volgorde waarin dit gebeurt of welke elementen samen voorgelegd worden? En kunnen er interacties tussen deze elementen bestaan die invloed hebben op de genomen spaaren investeringsbeslissingen?

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners