Op verzoek van het bestuur is deze werkgroep (onder begeleiding van Roel Mehlkopf) opgericht om een voorstel te maken voor een nieuwe strategie van Pensioenfonds SOKI. Hierbij is aangegeven dat de focus duidelijk op de deelnemer moet liggen, waarvoor een waardevolle pensioenpropositie moet worden bepaald en waarvoor productaanpassingen, communicatie, balanssturing en organisatieveranderingen uitgewerkt dienen te worden. Belangrijk is hierbij tevens dat het fonds niet meer achter de rest van de pensioenmarkt ‘aanhobbelt’, maar zelf in staat is om te innoveren en proactief handelt op ontwikkelingen in bijvoorbeeld Den Haag en Europa. De kosten moeten hierbij eveneens goed in het zicht gehouden worden. Niet alleen vanuit het deelnemersbelang, maar ook vanuit de werkgeverszijde waar eerder al kritische geluiden zijn vernomen over de overhead bij het fonds.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners