Op basis van gegevens van de SVB en pensioenfondsen en ­-verzekeraars heeft het CBS voor verslagjaar 2005 de pensioenaansprakenstatistiek voor de eerste en tweede pijler geproduceerd. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans (beiden CBS) beschrijven de opzet van de statistiek en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. De pensioenaanspraken worden vergeleken met het huidige inkomen, en er wordt nagegaan of mensen met lage pensioenaanspraken wellicht de mogelijkheid hebben terug te vallen op vermogen. Hieruit blijkt, niet geheel onverwacht, dat het gemiddelde huishouden niet zo slecht af is, maar dat sommige groepen huishoudens er consequent negatief uitspringen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners