“Online financiële influencers hebben een duidelijke maar beperkte invloed op beleggingsbeslissingen”

Door de recente digitalisering van financiële diensten is een groeiend aantal Nederlandse
huishoudens gaan beleggen om hun vermogen op peil te houden of te verbeteren. De meeste beleggers kiezen voor execution-only-diensten en zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun portefeuille en beleggingsbeslissingen. Deze trend bleef niet onopgemerkt op sociale media waar online financiële influencers (finfluencers) die beleggingsbeslissingen proberen te beïnvloeden. Het effect van hun endorsements op het beleggingsgedrag van investeerders is echter niet bekend. Om hier meer zicht op te krijgen hebben we een enquête-experiment uitgevoerd met jonge particuliere investeerders.

   

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners