“Online tools faciliteren keuzes, maar helpen deelnemers niet bij het overzien van de consequenties”

Het aanbieden van keuzebegeleiding via een online tool wordt gezien als een veelbelovende manier om ondersteuning op maat te bieden aan grote groepen pensioendeelnemers. Maar het is nog onduidelijk of deelnemers dezelfde pensioenkeuzes maken met behulp van een online tool als met een pensioenadviseur, en of ze de consequenties begrijpen van de keuzes gemaakt via online keuzebegeleiding. We hebben de geschiktheid van online tools onderzocht door deelnemers te vergelijken die zelfstandig een online tool gebruikten, of in een groep, of tijdens een 1-op-1 gesprek met een financieel adviseur.

Figuur: Percentage deelnemers dat aangaf zich (heel) deskundig te voelen of het (helemaal) eens was met de stelling ‘Vóór
het onderzoek was ik op de hoogte van de keuzes die ik rondom pensioendatum kan maken’ (N = 98)

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners