Dit onderzoek zal zich richten op de vraag “Aan welke fiscale eisen zal de API moeten voldoen om te komen tot een concurrentieversterkende rechtsvorm?” In het eerstvolgende hoofdstuk zal een kort overzicht worden gegeven van de tweede pijler zoals we die kennen in Nederland. Hier zal ook worden ingegaan op de uitdagingen omtrent pensioenen en oudedagsvoorzieningen die in het verschiet liggen. Daarna zal de API nader worden toegelicht, vanaf het beginpunt in 2003. Hier zullen ook de fiscale plannen rondom de API zoals die er momenteel liggen, besproken worden. Om te kunnen komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag, zullen in deze scriptie ook alternatieven bekeken worden. Dit zal in het vierde hoofdstuk gebeuren door de vormen van Ierland, België en Luxemburg te bespreken en deze te vergelijken met de Nederlandse variant. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een afweging en een conclusie in het laatste hoofdstuk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners