In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum hebben sociale partners de uitgangspunten vastgelegd voor een transparant en meer expliciet pensioencontract. Daarbij wordt beoogd om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ of ‘harde’ aanspraken die in nominale zin alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden verlaagd, om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspraken. Bij deze ‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen mede afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen op financiële markten. In dit paper toetsen Mark Heemskerk, Bas de Jong en René Maatman (RUN) het reële contract aan de Pensioenwet en werken zij de hoofdlijnen van dat pensioencontract uit in contractsbepalingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners