Werken op hogere leeftijd en wanneer gehandicapt: de rol van werkgeversverantwoordelijkheid

We analyseren de rol van werkgevers bij het creëren van geschikte arbeidsmarktomstandigheden om de productiviteit van arbeiders op peil te houden. We richten ons op twee groepen: gehandicapten en ouderen. We analyseren de verantwoordelijkheid van de werkgever om voorzieningen te treffen voor werknemers met een gedeeltelijke handicap, en om voor oudere werknemers in flexibele arbeidsregelingen tot de wettelijke pensioenleeftijd of daarna te voorzien.

In het eerste deel van het project analyseren we de uitgebreide (financiële) verantwoordelijkheid van werkgevers voor werkhervatting in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het doel van die verplichting voor werkgevers is om werknemers met beperkingen in hun werk, gezond te houden en hun werkhervatting te bevorderen. De hoge mate van verantwoordelijkheid van de werkgever brengt echter potentiële kosten met zich mee. We kwantificeren kosten en baten om de optimale mate van betrokkenheid van de werkgever bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering te beoordelen.

In het tweede deel van het project onderzoeken we het belang van een inflexibele arbeidsmarkt voor oudere werknemers met betrekking tot de gangbare abrupte overgang van voltijds werk naar volledig pensioen. We identificeren de rol van factoren aan werkgeverskant, en onderscheiden die van werknemersvoorkeuren en financiële prikkels die zijn ingebouwd in het systeem van sociale zekerheid. We beoordelen de empirische relevantie van deze factoren met behulp van gelinkte administratieve en onderzoeksgegevens. Op basis van deze gegevens construeren en schatten we dynamische structurele modellen die het mogelijk maken om welvaartseffecten te bestuderen en beleidshervormingen te simuleren.

Ons onderzoek helpt bij het ontwikkelen van beleid ter ondersteuning van duurzame werkgelegenheid voor gehandicapten en ouderen, waardoor hun financiële welzijn wordt vergroot, en bij het behoud van de levensvatbaarheid van het socialezekerheidsstelsel.

Lees hier alle output van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners