Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?

Momenteel vindt er een brede discussie plaats over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij wordt de vraag gesteld of het wenselijk zou zijn over te stappen naar een regeling op basis van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Indien de keuze wordt gemaakt om te kiezen voor een ander type pensioencontract is het de vraag of bestaande rechten omgezet kunnen worden in het nieuwe pensioencontract, of dat deze achterblijven in een “gesloten fonds”. Alternatief voor instandhouding van een gesloten fonds is de liquidatie van het fonds in combinatie met collectieve waardeoverdracht naar een verzekeraar.

Dit onderzoek heeft als doel om:

  1. In kaart te brengen wat de gevolgen zijn van een fondssluiting op het pensioenresultaat. Daarbij zou ook lering kunnen worden getrokken van binnenlandse en buitenlandse voorbeelden waar al sprake is van een fondssluiting.
  2. In kaart te brengen wat de gevolgen zijn op het pensioenresultaat van liquidatie van het fonds in combinatie met collectie waardeoverdracht naar een verzekeraar. Ook hierbij kan gekeken worden naar binnenlandse en buitenlandse voorbeelden.
  3. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners