Visuele communicatie van onzekere pensioenuitkeringen

In het nieuwe pensioenstelsel neemt het belang van een goede keuzebegeleiding van de deelnemers door pensioenfondsen en -uitvoerders nog meer toe. Daarbij staat men voor de lastige taak om deelnemers te informeren over de mogelijkheid dat de pensioenuitkering hoger of lager kan uitvallen. De voorspelling van de hoogte van de uitkering en de onzekerheidsmarge worden vaak visueel gecommuniceerd. Dergelijke visualisaties kunnen eenvoudiger geïnterpreteerd worden dan hun tekstuele tegenhangers doordat patronen direct zichtbaar zijn (Hegarty, 2011). Maar aan visualisaties blijken ook risico’s verbonden: mensen interpreteren visualisaties niet altijd op de bedoelde manier. Visualisaties worden vaak gebruikt om abstracte concepten op concrete wijze weer te geven. Daarmee zijn het metaforen.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke metaforische relatie het best past bij de communicatie over onzekerheid omtrent pensioenuitkeringen, welke visuele vormen daarbij aansluiten en hoe we mensen kunnen helpen om de visualisatie op de juiste wijze te interpreteren.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners