Verantwoordelijkheidsverdeling sociale partners en fondsbestuur

Onderzoeksvragen in dit project zijn:
– Wat is de bestaande rolverdeling tussen sociale partners en fondsbesturen bij het vaststellen en wijzigen van pensioenregelingen?
– Zijn er argumenten om die rolverdeling aan te passen of juist zo te laten? Wat is hier bij de uitwerking van het pensioenakkoord over afgesproken?
– Welke argumenten zijn er voor mogelijke invullingen van de rolverdeling tussen sociale partners en fondsbesturen ten aanzien van het bepalen en aanpassen van de regels voor de solidariteitsreserve?
– Wat betekent het nieuwe completere contract voor de rol van fondsbesturen?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners