Pensioensparen begrijpen en verbeteren door gestimuleerde experimenten, enquêtes en administratieve big data te combineren – Een algemene steekproef van werkende mensen met een focus op ZZP’ers

Pensioenspaarders zijn een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende voorkeuren, overtuigingen en vooroordelen (‘preferences, beliefs & biases’ – PBBs). Met dit project leveren we gedetailleerd inzicht in de PBBs van representatieve groepen van Nederlandse zelfstandigen (ZZP’ers) en werknemers, en onderzoeken we het verband tussen PBBs en (pensioen-)spaarkeuzes.

In twee werkpakketten (WP) die methoden van de gedragseconomie, politieke wetenschappen en datawetenschap combineren, levert ons project kennis en input voor het creëren van doelbewust beleid en pensioenspaarproducten voor verschillende groepen van pensioenspaarders. De bevindingen van ons onderzoek zullen professionals in de pensioensector een houvast bieden om te voldoen aan de voorkeuren van specifieke groepen van pensioenspaarders en rekening te houden met hun PBBs onder de Nederlandse werkzame bevolking in het algemeen en onder zelfstandigen in het bijzonder.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voorgekomen

Lees hier meer over het project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners