Pensioensparen begrijpen en verbeteren door gestimuleerde experimenten, enquêtes en administratieve big data te combineren – Een algemene steekproef van werkende mensen met een focus op ZZP’ers

Pensioenspaarders zijn een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende voorkeuren, overtuigingen en vooroordelen (‘preferences, beliefs & biases’ – PBBs). Met dit project leveren we gedetailleerd inzicht in de PBBs van representatieve groepen van Nederlandse zelfstandigen (ZZP’ers) en werknemers, en onderzoeken we het verband tussen PBBs en (pensioen-)spaarkeuzes.

In twee werkpakketten (WP) die methoden van de gedragseconomie, politieke wetenschappen en datawetenschap combineren, levert ons project kennis en input voor het creëren van doelbewust beleid en pensioenspaarproducten voor verschillende groepen van pensioenspaarders. De bevindingen van ons onderzoek zullen professionals in de pensioensector een houvast bieden om te voldoen aan de voorkeuren van specifieke groepen van pensioenspaarders en rekening te houden met hun PBBs onder de Nederlandse werkzame bevolking in het algemeen en onder zelfstandigen in het bijzonder.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voorgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners