Toezichtregels: Bijdrage aan of belemmering voor betere pensioenbescherming

Het onderzoek heeft ten doel:

  • De toezichtregels te inventariseren die gelden voor pensioenverzekeraars, pensioenfondsen, andere pensioenuitvoerders en andere betrokkenen in de uitvoering van pensioenregelingen (pensioenuitvoeringsbedrijven), te beginnen met EU-regels, afdalend naar nationaal wettelijke invulling en vervolgens naar beleidsregels van toezichthouders, inclusief relevante (vormgeving in de) rechtspraak;
  • Het analyseren van de keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor een bepaalde invulling van het toezicht en voor verschillen in toezicht tussen de verschillende typen van pensioenuitvoerders bloot te leggen, alsmede te analyseren of de motivering voor de verschillen consistent en dragend is en bijdraagt aan het met het toezicht beoogde doel en uiteindelijk leidt tot adequate pensioenregelingen;
  • Vanuit de doelstelling van het toezicht te onderzoeken of het toezicht efficiënt is ingericht en bijdraagt een de beoogde doelstelling en waar nodig alternatieven aandragen.

Bekijk papers

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners