Samen leren van risicopreferentieonderzoeken

Het doel van dit onderzoek is om gegevens van verschillende RPO’s (risicopreferentieonderzoeken) in de pensioensector samen te voegen en te analyseren, om sneller te kunnen leren. Hoe groot zijn de verschillen tussen methoden, tussen doelgroepen, en tussen perioden waarin RPO’s uitgevoerd zijn? Ofwel, wat kunnen we zeggen over en leren van de heterogeniteit? Een leidraad voor de methodieken die we willen vergelijken is het Servicedocument van de Pensioenfederatie. Waar mogelijk kunnen we een koppeling maken met het daadwerkelijke (financiële) gedrag van mensen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners