Risk capacity meting: een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en toepassing met behulp van Nederlandse administratieve data

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen voor verschillende groepen deelnemers, afhankelijk van hun vermogen om beleggingsrisico te dragen (risicocapaciteit) en hun risicovoorkeuren (risicotolerantie) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020). Hoewel het meten van risicovoorkeuren goed ingeburgerd is, is er behoefte aan een goed ingeburgerde maatstaf voor risicocapaciteit (in het Nederlands: risicodraagvlak) die pensioenfondsen en verzekeraars kunnen toepassen.

Dit topicality project heeft tot doel de risicocapaciteit over de levenscyclus nauwkeurig te meten voor verschillende groepen (geslacht, inkomenspositie en sector) met behulp van unieke administratieve gegevens voor de gehele Nederlandse bevolking. We bespreken eerst het concept van risicocapaciteit en manieren om dit te meten volgens de economische literatuur. Vervolgens documenteren we met behulp van de besproken methoden om risicocapaciteit te meten, risicocapaciteit over de levenscyclus voor verschillende bevolkingsgroepen in Nederland (geslacht, positie in de inkomensverdeling en sector). Hiervoor maken wij gebruik van unieke gegevens op individueel niveau van het CBS, beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder fiscale aangiften inkomen en vermogen (incl. huisvesting) en loonadministratie van gewerkte uren en sector.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners