De RAM in het nieuwe pensioenakkoord

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is het rendementsaanpassingmechanisme (RAM). Dit sturingsmechanisme bepaalt de indexatie voor actieven en gepensioneerden op basis van het verschil tussen de feitelijke en gewenste reële dekkingsgraad van het fonds. De indexatieregel smeert financiële schokken geleidelijk uit over deelnemers gedurende een reeks van jaren. De indexatie kan positief en negatief zijn en geeft inhoud aan het begrip `zachte rechten’. Een belangrijke parameter in het model is de lengte van de periode waarover schokken uitgesmeerd worden. Een tweede belangrijke modelparameter is het niveau van de gewenste dekkingsgraad, die de mogelijkheid aangeeft tot het vormen van een egalisatieereserve om schokken op te vangen. In ons onderzoek modelleren we een lineair RAM om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke risico’s zijn er in de pensioenuitkeringen in het nieuwe pensioencontract?
  2. Hoe gevoelig zijn deze risico’s voor de modelaannamen?
  3. Hoe gevoelig is het systeem voor het gebruik van marktwaardering van pensioenuitkeringen?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners