Presteren duurzamere bedrijven beter tijdens de corona-crisis?

  • Mathijs van Dijk

Dit project heeft als doel een globaal perspectief te bieden op dit onderwerp, door data te verzamelen en te analyseren van een groot aantal bedrijven over de hele wereld. We zijn ook van plan te onderzoeken welke specifieke ESG-aspecten van een bedrijf verbandhouden met de beursprestaties tijdens de crisis. Verder zullen we ook hun beursprestaties vóór de crisis onderzoeken. Immers, als duurzamere bedrijven inderdaad een hedge zouden bieden aan beleggers door minder slecht te presteren tijdens een crisis, zouden investeerders op rationele markten bereid zijn een verzekeringspremie te betalen voor een dergelijke hedge, wat impliceert dat het gemiddelde aandelenrendement van duurzamere bedrijven mogelijk lager is buiten crisisperiodes.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners