Pensioenfondsen en duurzame beleggingen: Vergelijking van regelgeving in Nederland, Denemarken en Duitsland

  • Natascha van der Zwan

Het centrale doel van dit project is om nationale regelgeving voor duurzame beleggingen door pensioenfondsen te vergelijken. Uit enquêteonderzoek blijkt dat er in Europa nog steeds aanzienlijke nationale verschillen bestaan in duurzaam beleggen door pensioenfondsen, en het blijkt dat regelgeving een van de belangrijke aanjagers is van duurzaam beleggen (Eurosif 2016). Daarom is het relevant om na te gaan of en hoe nationale regelgeving beperkingen oplegt of mogelijkheden biedt voor duurzaam beleggen door pensioenfondsen. In het project wordt gebruik gemaakt van een brede conceptualisering van regelgeving, met inbegrip van 1) nationale wetgeving, 2) regelgevende activiteiten door toezichthoudende instanties en 3) zelfregulering door de pensioenfondssector. We definiëren duurzaam beleggen als een beleggingsbenadering waarin rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governance-factoren (hierna ESG) bij de selectie en het beheer van de portefeuille. In het onderzoek richten we ons op drie soorten regelgeving die van invloed zijn op duurzaam beleggen door pensioenfondsen: 1) corporate governance-regels met betrekking tot het kiezen van ESG-criteria, 2) beleggingsregels die beleggen in bepaalde activaklassen goedkeuren of verbieden; en 3) regels betreffende de fiduciaire plichten van beheerders van pensioenfondsen.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners