Passende beleggingsrisicoprofielen bepalen

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders voor verschillende groepen deelnemers een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen, afhankelijk van hun vermogen om beleggingsrisico’s te dragen (risicocapaciteit) en van hun risicovoorkeuren (risicotolerantie) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020 ). Een belangrijke vraag voor pensioenuitvoerders is hoe de verdeling van de overrendementen (in het nieuwe pensioencontract) of het beleggingsbeleid (Wet Verbeterde Premieregeling; WVP) per groep deelnemers wordt georganiseerd. Dit onderzoek beoogt een passend beleggingsrisicoprofiel te bepalen voor verschillende groepen deelnemers (naar geslacht, inkomenspositie en sector), afhankelijk van hun risicocapaciteit en hun risicovoorkeuren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners