Ontwerp van Pensioencontracten in Incomplete Markten en onder Onzekerheid

Life-cycle fondsen zijn een steeds belangrijker onderwerp in discussies over pensioeninkomen, gezien de overgang van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) regelingen. We hebben in de afgelopen jaren een sterke groei gezien van het aantal pensioenregelingen die levenscyclusfondsen aanbieden. Verder heeft de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) hervormingen voorgesteld in de richting van persoonlijke pensioenrekeningen, gecombineerd met een collectieve risicodeling-component.

We weten uit de literatuur dat de “optimale” strategie zeer gevoelig kan zijn voor de specifieke formulering van het (wiskundige) optimalisatieprobleem. Dit brengt ons bij de onderzoeksvragen die we in dit project willen aanpakken: hoe beïnvloeden veranderingen van de modelspecificatie de optimale beleggingsstrategie? Een nauw verwante vraag is of het mogelijk is om robuuste strategieën te vinden die dicht bij optimaal blijven voor een reeks alternatieve modelspecificaties.

Door de aanhoudende druk op pensioenstelsels houden veel landen het ontwerp van hun pensioenstelsel tegen het licht. In Nederland is deze discussie momenteel gaande met betrekking tot het SER-voorstel. De precieze details moeten in de komende jaren worden uitgewerkt. Sociale partners erkennen dat de verschuiving van risico’s naar de deelnemers een uitdaging is en zoeken daarom naar collectieve risicodeling-oplossingen om de blootstelling van de deelnemers aan deze risico’s te verminderen. Wij denken dat inzichten uit de academische literatuur en vanuit dit onderzoeksproject als input kunnen dienen voor de betrokken sociale partners in dit zoekproces.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners