Maatwerk en keuzevrijheid

In de Agenda Pensioen 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan onderzoeksvragen naar keuzevrijheid voor deelnemers als eerste onderwerp genoemd. In de afgelopen tijd zijn hier interessante inzichten verkregen en SZW vraagt Netspar dat onderzoek voort te zetten en de verschillende publicaties in perspectief te zetten. Ook is er behoefte nader in te gaan op de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk zonder (of met beperkte) keuzevrijheid. Aan welke voorbeelden van keuzevrijheid en maatwerk zou allemaal gedacht kunnen worden? Welke vormen van keuzevrijheid en maatwerk zijn om welke redenen meer of minder gewenst?

Probleemstelling

  • Onderzoek welke vormen van maatwerk en keuzemogelijkheden al bestaan bij pensioenaanbieders en in de eerste pijler.
  • Onderzoek welke vormen van maatwerk en welke vormen van keuzevrijheid, of combinaties daarvan, denkbaar en / of wenselijk zijn in bestaande of nieuwe pensioencontracten. Geef ook aan voor welke groep deelnemers dit maatwerk/deze keuzevrijheid met name meerwaarde geeft.
  • Onderzoek de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk ten opzichte van een uniforme regeling en ten opzichte van regelingen met (meer of minder) keuzevrijheid, zowel bezien vanuit de deelnemers als vanuit de fondsen en uitvoerders. Besteed daarbij ook aandacht aan de beschikbare kennis en internationale ervaringen over de gevolgen van (de presentatie van) geboden keuze mogelijkheden.
  • Besteed aandacht aan potentiele cumulatie van keuzeffecten, b.v. van deels opnemen als lump sum, AOW compensatie en hoog-laag constructies.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners