Maatregelen voor risico- en tijdvoorkeuren en hun relatie tot financiële beslissingen in het veld: een enquête

Kennis over de solidariteitsvoorkeuren, tijdsvoorkeuren en risicovoorkeuren (STR) van Nederlanders is van groot belang bij het formuleren van effectief en doelgericht beleid in het Nederlandse pensioenstelsel. Het is hoogst waarschijnlijk dat de COVID-19 pandemie en de daardoor genomen maatregelen een invloed zullen hebben op STR en dat beleid daarop zal moeten worden aangepast. In dit Topicality project volgen wij de ontwikkeling van STR in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking gedurende de COVID-19 pandemie en daarna.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners