Legitimiteit en adequaatheid van Nederlandse pensioenhervormingen, fase I

In fase 1 van het LAD project beantwoorden we de vraag ‘wat zijn de voorkeuren van Nederlanders ten aanzien van het pensioenstelsel (1e, 2e en 3e pijler)?’. Hiertoe vragen we het CBS een verse steekproef te trekken. Aan deze steekproef zullen we in een online omgeving vignetten en enquêtevragen voorleggen. De vignetten behelzen een systematische keuze tussen alternatieve hypothetische pensioenstelsels die visueel zijn weergegeven op twee “kaarten” en welke zich van elkaar onderscheiden door o.a. de punten die we in de achtergrond noemden: wel/geen keuze voor alternatieve uitkeringsconstructies, wel/geen keuze voor een risicoprofiel, wel/geen persoonlijk potje, wel/geen mogelijkheid voor een premievakantie en een variabele ‘verwachte’ hoogte en zekerheid van de uitkering.1
Hierna koppelen we de resultaten aan inkomens- en achtergrondgegevens die bij het CBS over onze respondenten bekend zijn. Deze fase zal een aantal varianten van pensioenstelsels opleveren die de voorkeur genieten van sommige- of alle sociale groepen.

Lees paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners