Klimaatrisico’s in investeringsportefeuilles

Klimaatrisico’s (inclusief fysiek risico en transitierisico) behoren tot de belangrijkste financiële risico’s voor de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen en verzekeraars. Nieuwe EU-regelgeving verplichten pensioenfondsen om klimaatrisico’s mee te nemen in hun “own risk assessment”.

Klimaatrisico’s zijn systematisch (vanwege de verstrekkende effecten) en moeilijk te meten (Knightiaanse onzekerheid). Historische gegevens zijn van weinig nut. Pensioenfondsen en verzekeraars ontwikkelen verschillende benaderingen om klimaatrisico’s te meten en te beheersen. Tegelijkertijd zijn ze op zoek gegaan naar investeringsmogelijkheden met een positieve impact op klimaatverandering. Bovendien blijkt uit de eerste resultaten van Netspar Theme Grant-onderzoek door Rob Bauer, dat deelnemers aan pensioenfondsen over het algemeen een voorkeur hebben voor duurzaam beleggen.

Ons doel is het ontwikkelen en empirisch valideren van nieuwe methoden voor het meten en beheersen van klimaatrisico’s. Academische artikelen en industry papers over het meten van klimaatrisico’s en over de prijsstelling van klimaatrisico’s en “groene bubbels”, zullen pensioenfondsen en verzekeraars inzichten en concrete tools bieden hoe om te gaan met de onzekerheid rond klimaatrisico’s. Analyses van klimaatrisico’s op sectorniveau zullen de toezichthouder (DNB) ondersteunen bij het bewaken van financiële stabiliteit.

Vervolgens zullen we effectieve methoden identificeren voor betrokkenheid bij klimaat en andere milieu-, sociale en bestuursissues (ESG). Betrokkenheid heeft de potentie om klimaatrisico’s te beperken door bedrijven duurzamer te maken. Een uitgebreid onderzoek onder Nederlandse institutionele beleggers zal de best practices aan het licht brengen. Ten slotte zal ons onderzoek de impact van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties meer in het algemeen op andere beleggingscategorieën dan aandelen beoordelen.

Lees alle projectpublicaties hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners