Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in andere landen?

Afgelopen zomer verscheen de Netspar Brief ‘Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels; keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend’ van Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón. Deze is verhelderend op het punt van keuzevrijheid in de uitkeringsfase; Nederland verschilt duidelijk van andere landen, waaronder Australië.

Wat nog onduidelijk is gebleven, is wat deelnemers in andere landen doen met de hun geboden vrijheid. Maken zij er gebruik van? Maar ook: als zij gebruik maken van keuzevrijheden in de uitkeringsfase, aan welke zaken besteden zij hun geld dan? Zijn die bestedingen wezenlijk anders dan wanneer zij te maken hadden gehad met een annuïteitverplichting zoals die in Nederland geldt?

Het idee is om meer inzicht te verschaffen in bovenstaande kwesties, door het licht te laten schijnen op een aantal voorbeeldlanden (zoals Australië). Kwalitatief onderzoek kan plaatsvinden: inzichten van lokale deskundigen bovenop een basis van bestaande onderzoeken naar inkomen en vermogen gedurende de pensioenperiode. Eventueel behoort ook kwantitatief onderzoek tot de mogelijkheden.

In samenwerking met geïnteresseerde partners, zal het definitieve onderzoeksvoorstel worden vormgegeven. Uitdaging daarbij is ook: de mate van royaliteit qua voorzieningenniveau in de ouderenzorg is bijvoorbeeld van invloed op de vergelijkbaarheid van situaties in voorbeeldlanden met de Nederlandse situatie. Daar zou rekening mee kunnen worden gehouden.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners