Keuzebegeleiding rond vast en variabel pensioen

In de nieuwe flexibele premiecontracten en in de bestaande contracten onder de wet verbeterde premieregeling (Wvp) kunnen deelnemers rond hun pensioendatum kiezen tussen een vast maandelijks pensioen of een variabel pensioen dat naar verwachting hoger ligt maar ook onzeker is. In dit project wordt ingegaan op de gewenste begeleiding bij deze keuze en op mogelijke verschillen tussen deelnemers in de impact van deze begeleiding.

In dit onderzoek worden mogelijkheden en uitdagingen in kaart gebracht met betrekking tot de begeleiding van deelnemers bij de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Dit onderzoek start met kennisvergaring vanuit een drietal bronnen:

  1. Een inventarisatie onder (een aantal van) de partners van de huidige praktijk en ervaringen hiermee.
  2. Een inventarisatie van de praktijk in landen waar dergelijke keuzes gebruikelijk zijn.
  3. Een literatuurstudie op basis van de (internationale) academische literatuur op dit gebied.

Op basis van de verzamelde informatie zullen we een overzicht opstellen van mogelijke sterktes, zwaktes en valkuilen waar men mee te maken krijgt bij het ondersteunen van de keuze voor een vaste of variabele uitkering. Vanuit dit overzicht zullen bestaande methodes geëvalueerd worden en waar mogelijk zal een duiding plaats vinden van verbeterpunten.

Naast de vraag hoe te ondersteunen is het ook belangrijk te weten wat mogelijke verschillen zijn in de effecten van ondersteuning tussen deelnemers. Welke eigenschappen van de deelnemer (denk bijvoorbeeld aan inkomen en opleiding) zorgen ervoor dat het effect van ondersteuning groter of kleiner is? Hiertoe zal ook een empirisch deel aan dit onderzoek worden toegevoegd waarin een gestratificeerde steekproef van de Nederlandse populatie zal worden ondervraagd over hun voorkeuren voor vast en flexibel pensioen. In de steekproef zal met name onderscheid gemaakt worden tussen jongere en oudere deelnemers die in een gecontroleerd experiment dezelfde (hypothetische) keuzes krijgen aangeboden. Op basis van het literatuuronderzoek zal een tweetal keuze-ondersteuningsinstrumenten worden aangeboden aan een deel van de deelnemers om het effect van deze ondersteuning te kunnen evalueren en hoe dit effect verschilt tussen deelnemers op basis van afstand tot pensioendatum/leeftijd en een aantal andere sociaal-demografische kenmerken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners