Keuzearchitectuur

Een van de meest recente onderwerpen in de Nederlandse pensioensector is of deelnemers meer keuzemogelijkheden moeten krijgen. Dit biedt de deelnemer of de pensioengerechtigde zelf de mogelijkheid om elementen van zijn pensioen af te stemmen op zijn / haar persoonlijke voorkeuren en karakteristieken. Het bieden van keuzemogelijkheden zou de betrokkenheid t.a.v. de oudedagsvoorziening kunnen vergroten. Maar onderzoek toont ook aan dat het maken keuzes ook als lastig en angstwekkend ervaren kan worden. “Grenzen aan de keuzevrijheid, een effectieve ondersteuning van mensen bij het maken van keuzes en het aanbieden van goede standaardopties zijn van belang om mensen te helpen en verkeerde keuzes te voorkomen” (uit brief van Klijnsma[1]).

 

Klijnsma schrijft dat het bieden van keuzemogelijkheden de betrokkenheid van mensen bij hun pensioen kan vergroten. Maar hoe richt je die keuzemogelijkheden en de communicatie eromheen zodanig in dat mensen maximaal worden gestimuleerd om met hun pensioen aan de slag te gaan?

Onderzoek naar keuzegedrag en communicatie over keuzemogelijkheden (e.g., Iyengar and Lepper 2000; Scheibehenne et al. 2010; Tversky and Kahneman 2004; Xu et al. 2013) kan waardevolle inzichten opleveren over het vormgeven van (en communicatie over) toekomstige keuzemogelijkheden binnen de pensioencontext.

In eerste instantie gaan we daarom in kaart brengen wat de stand van zaken is m.b.t. het presenteren van keuzes: Hoe moeten keuzes in het algemeen gepresenteerd worden; hoe beïnvloedt de manier waarop de keuzemogelijkheden gepresenteerd worden de keuzes die gemaakt worden; wanneer ontstaat ‘choice-overload’. In een tweede luik gaan we dieper in op de pensioencontext: hoe zouden keuzes over het pensioen gepresenteerd kunnen worden? Wat zijn de specifieke uitdagingen en valkuilen? Om deze vragen te kunnen beatwoorden focussen we op zowel inzichten uit de literatuur als op  diepte-interviews met experts.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners