Inzicht in ongelijkheid op oudere leeftijd: de impact van ontwikkelingen in werk, gezin en gezondheid op het economische, sociale en psychologische welzijn na pensionering in heel Europa

Het doel van dit project is om een beter begrip te krijgen van de ongelijkheid op oudere leeftijd, die mogelijk toeneemt als gevolg van het beleid om een langer beroepsleven te bevorderen. Om dit doel te bereiken, zal het project onderzoeken hoe en in welke mate ongelijkheid in ontwikkelingen in werk, gezin en gezondheid tijdens de levensloop vóór pensionering, de ongelijkheid in de overgang van pensionering en ongelijkheid in het economische, sociale en psychologische welzijn na pensionering beïnvloedt. Het zal ook onderzoeken hoe en in welke mate arbeidsmarkt-, pensioen- en welzijnsbeleid de impact van ontwikkelingen in werk, gezin en gezondheid op de ongelijkheid op oudere leeftijd versterken of verzachten.

Het project combineert theoretische inzichten die zijn ontleend aan het levensloopperspectief, namelijk de notie van pad-afhankelijkheid, het cumulatieve voor- of nadeelmechanisme en het principe van agentschap, om te komen tot nieuwe en innovatieve hypothesen die zullen worden getest door geavanceerde analysetechnieken toe te passen op hoogwaardige panel- en retrospectieve SHARE (LIFE) gegevens van meer dan 90.000 ouderen uit 29 landen.

Dit project zal leiden tot uitgebreide en actuele kennis over ongelijkheid tussen oudere werknemers en gepensioneerden in heel Europa door meer levensloopdomeinen, meer pensioenaspecten, meer welzijnsdimensies, meer landen en meer nationaal beleid te onderzoeken dan eerdere studies. Als zodanig zal het project uitgebreide empirische inzichten genereren in de oorzaken van ongelijkheid op oudere leeftijd, wat zeer relevant is voor toekomstige beleidsvorming. De bevindingen van dit project zullen daarom van belang zijn voor een groot aantal belanghebbenden, waaronder nationale regeringen, vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en het grote publiek.

Dit project wordt gefinancierd door en uitgevoerd onder auspiciën van Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners