Een institutionele beleggersblik op de Nederlandse woningmarkt

Met name aan de vraagzijde bestaat er grote behoefte aan financiële producten die directe gevoeligheid hebben naar Nederlandse inflatie. Dit betreft bijvoorbeeld, maar niet alleen, pensioenfondsen die vaak verplichtingen hebben met reële garanties of verwachtingen. Zelfs indien er geen sprake is van formele reële garanties zal een reële beleggingsdoelstelling makkelijker te realiseren zijn indien reële producten verhandeld worden.

Binnen Europa is er een (beperkte) markt voor reële obligaties, maar deze is niet altijd voldoende liquide en er blijft sprake van een verschil in inflatieontwikkelingen tussen eurolanden. Om die reden is het van belang te onderzoeken in welke mate Nederlandse inflatie op dit moment al met bestaande instrumenten af te dekken is en welke additionele instrumenten mogelijk zouden zijn.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners