Inkomenspositie nabestaanden

Het doel van dit topicality project is om nader te duiden hoe groot de inkomensterugval is bij het overlijden van de partner en bij welke groepen huishoudens het inkomensrisico het grootst is.

Hoe hoog is het huidige vervangingsratio van het nabestaandenpensioen in Nederland en wat is de variëteit hierin? In hoeverre heeft bijvoorbeeld een achterblijvende nabestaande met kinderen een slechter vooruitzicht dan een achterblijvende partner zonder kinderen? Wat is gegeven deze inkomensterugval een adequaat nabestaandepensioen (is dat 70% van het ouderdomspensioen of bijvoorbeeld 50% van het salaris zodat het ANW-hiaat gelijk gedicht is)?

Dit onderzoek sluit aan bij een aantal eerdere studies. De risico’s in partnerpensioen zijn geagendeerd in Starink e.a. (2017). Vellekoop e.a. (2018) beogen de kosten van het verzekeren van deze risico’s in kaart te brengen. Knoef (2017, tabel 12) en Dove (2017) hebben eerste inzichten gegeven in de bestaande inkomensposities van nabestaanden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners