Inkomenspositie nabestaanden

Het doel van dit topicality project is om nader te duiden hoe groot de inkomensterugval is bij het overlijden van de partner en bij welke groepen huishoudens het inkomensrisico het grootst is.

Hoe hoog is het huidige vervangingsratio van het nabestaandenpensioen in Nederland en wat is de variëteit hierin? In hoeverre heeft bijvoorbeeld een achterblijvende nabestaande met kinderen een slechter vooruitzicht dan een achterblijvende partner zonder kinderen? Wat is gegeven deze inkomensterugval een adequaat nabestaandepensioen (is dat 70% van het ouderdomspensioen of bijvoorbeeld 50% van het salaris zodat het ANW-hiaat gelijk gedicht is)?

Dit onderzoek sluit aan bij een aantal eerdere studies. De risico’s in partnerpensioen zijn geagendeerd in Starink e.a. (2017). Vellekoop e.a. (2018) beogen de kosten van het verzekeren van deze risico’s in kaart te brengen. Knoef (2017, tabel 12) en Dove (2017) hebben eerste inzichten gegeven in de bestaande inkomensposities van nabestaanden.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners