Individuele pensioenkeuzes in onzekere tijden: bevordering van de digitale ondersteuning voor risicovolle pensioenbeslissingen

Pensioendeelnemers worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheid rondom hun pensioen en krijgen zelf een grotere verantwoordelijkheid voor het regelen van een goed pensioen. Met het nieuwe pensioenakkoord, staan ook bestuurders van pensioenfondsen voor nieuwe uitdagingen, onder andere omdat hun risico-rendementsbeslissingen voor pensioenbeleggingen zich meer rechtstreeks vertalen in variatie in het pensioeninkomen van de pensioendeelnemers. In dit project onderzoeken we daarom drie belangrijke aspecten met betrekking tot een beter begrip en ondersteuning van pensioenbeslissingen rondom risico’s:

  1. Risico-rendementsvoorkeuren van pensioendeelnemers voor pensioenbeleggingen. We richten ons op twee aspecten: i) Individuen hebben vaak meerdere beleggingen voor hun pensioeninkomen, maar het is moeilijk om de impact van beslissingen per belegging op het risico en rendement van het totale pensioeninkomen te kennen, en ii) De prognoses van het risico en rendement van pensioenbeleggingen en dus ook het pensioeninkomen staan ​​niet vast voor en na de pensionering. We onderzoeken de impact van een meer geïntegreerde interactieve benadering om deelnemers te ondersteunen bij beide aspecten.
  2. De evaluatie van reële opties bij een onzeker toekomstig pensioeninkomen door pensioendeelnemers. Naarmate de onzekerheid over pensioen toeneemt, zijn individuen meer afhankelijk van flexibel toepasbare pensioenregelingen, zoals later met pensioen gaan, een hoog-laag regeling, of doorbeleggen na de wettelijke pensioenleeftijd. Er is nog weinig bekend over de wijze waarop individuen de optiewaarde van deze flexibiliteit evalueren.
  3. Doelen van pensioendeelnemers bij onzekere pensioenuitkomsten. Door onzekerheid over hoeveel pensioen ze zullen krijgen en wanneer ze met pensioen kunnen gaan, moeten individuen moeilijke afwegingen maken tussen verschillende doelen (bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een hoger pensioen). We bestuderen de pensioendoelen van deelnemers en hoe het activeren van verschillende doelen hun pensioenbeslissingen beïnvloedt.

Dit project wordt mede gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL.

Lees hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners