Herstelpotentieel voor DC-pensioenregelingen

In dit project willen we ons richten op het onzekere pensioenvermogen voor deelnemers van een puur DC-systeem. We willen een reële (= aan inflatie gekoppelde) annuïteit gebruiken als maatstaf voor de ‘pensioenambitie’ van een deelnemer. Deze keuze voor de benchmark wordt gebruikt om te kwantificeren in hoeverre een deelnemer na pensionering zijn of haar levensstandaard kan behouden. De utiliteit bij pensionering wordt bepaald door het pensioenvermogen bij pensionering te vergelijken met deze benchmark. Onze belangrijkste onderzoeksvraag is daarom: wanneer we uitgaan van een ondergefinancierde situatie, hoeveel herstel (ten opzichte van een echte annuïteit) kan een deelnemer (realistisch) verwachten?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners