Herstelpotentieel voor DC-pensioenregelingen

In dit project willen we ons richten op het onzekere pensioenvermogen voor deelnemers van een puur DC-systeem. We willen een reële (= aan inflatie gekoppelde) annuïteit gebruiken als maatstaf voor de ‘pensioenambitie’ van een deelnemer. Deze keuze voor de benchmark wordt gebruikt om te kwantificeren in hoeverre een deelnemer na pensionering zijn of haar levensstandaard kan behouden. De utiliteit bij pensionering wordt bepaald door het pensioenvermogen bij pensionering te vergelijken met deze benchmark. Onze belangrijkste onderzoeksvraag is daarom: wanneer we uitgaan van een ondergefinancierde situatie, hoeveel herstel (ten opzichte van een echte annuïteit) kan een deelnemer (realistisch) verwachten?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners