Herstelpotentieel voor DC-pensioenregelingen

In dit project willen we ons richten op het onzekere pensioenvermogen voor deelnemers van een puur DC-systeem. We willen een reële (= aan inflatie gekoppelde) annuïteit gebruiken als maatstaf voor de ‘pensioenambitie’ van een deelnemer. Deze keuze voor de benchmark wordt gebruikt om te kwantificeren in hoeverre een deelnemer na pensionering zijn of haar levensstandaard kan behouden. De utiliteit bij pensionering wordt bepaald door het pensioenvermogen bij pensionering te vergelijken met deze benchmark. Onze belangrijkste onderzoeksvraag is daarom: wanneer we uitgaan van een ondergefinancierde situatie, hoeveel herstel (ten opzichte van een echte annuïteit) kan een deelnemer (realistisch) verwachten?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners