Heldere communicatie over onzekere uitkomsten

Het nieuwe pensioenstelsel brengt onzekerheid met zich mee voor deelnemers. Tijdens het opbouwen van het pensioen zal de hoogte van de verwachte uitkering fluctueren als gevolg van economische ontwikkelingen. Onzekerheid leidt vaak tot negatieve emoties en het vermijden van keuzes (Han, 2013). In het geval van pensioenen kan dat leiden tot onnodige onrust, maar ook tot het uitstellen van stappen om een wenselijke aanvulling te regelen.

De doelstelling van dit onderzoek is om de verschillende mogelijkheden om onzekerheid te communiceren en de geschiktheid van deze mogelijkheden voor de verschillende onderwerpen en de verschillende doelgroepen in kaart te brengen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners