Gevoeligheid transitie voor veronderstellingen en omstandigheden

Bij overstap naar het nieuwe pensioencontract is de vormgeving van de transitie van invloed op de pensioenuitkomsten. Fondsen zullen hiervoor concrete berekeningen moeten uitvoeren en daarvoor gebruik maken van (parameter)veronderstellingen. Tevens zal de stand van de economie (bijvoorbeeld rente, UFR) van invloed zijn op de uitkomsten bij de daadwerkelijk overgang.

In dit onderzoek gaan we in op de vraag in hoeverre de relevant geachte transitiegrootheden (onmiddellijke aanpassing pensioen, indexatiepotentieel, inschattingen verwacht pensioen actieven, netto profijt transitie en compensatie, kans op hogere pensioenen dan onder oude contract, …) gevoelig zijn voor deze veronderstellingen en omstandigheden. Denk daarbij aan de gevoeligheid voor:

  • Risicopremie aandelen
  • Lange termijn rente- en inflatieontwikkeling
  • Andere eigenschappen scenarioset
  • Modellering oude contract (bijvoorbeeld genoeg-is-genoeg)
  • Premiehoogte en -variabiliteit
  • Deelnemersverloop
  • Pensioenleeftijd
  • Langlevenontwikkelingen

Indien mogelijk geven we ook oplossingen aan in geval bepaalde veronderstelling of omstandigheden op robuuste wijze meegenomen kunnen worden. Daarmee wordt ook gedacht aan de mogelijkheid sommige veronderstellingen of omstandigheden vast te prikken gedurende de transitie.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners