Ethiek rondom datascience en bigdatagebruik

In 2018 is door Netspar in samenwerking met haar partners onderzoek gedaan naar de invloed van Datascience op pensioenuitvoerders. Een belangrijk onderdeel van datagebruik is hierin buiten scope van het onderzoek gehouden en dat zijn de ethische grenzen en randvoorwaarden die (zouden moeten) gelden. Wel is gesteld dat de ethiek een belangrijke begrenzing geeft aan de ontwikkeling van datagedreven toepassingen. We zien in de wetenschap en pensioensector dat er veel wordt gesproken over ethiek, maar ook dat er veel aannames zijn over de visie van uitvoerders enerzijds en deelnemers/consumenten anderzijds.

In dit onderzoek komen meerdere deelvragen omtrent data science en ethiek aan de orde:

  1. Wat is ethiek en wat zijn bekende ethische dilemma’s binnen data science?
  2. Waar liggen de juridische grenzen en liggen deze voor of na de ethische grenzen?
  3. Waar liggen de ethische grenzen voor de sector? Wanneer is datagebruik gerechtvaardigd (of moet het zelfs aangemoedigd worden) en wanneer niet?
  4. Waar liggen de ethische grenzen voor natuurlijke personen, wanneer is datagebruik gerechtvaardigd, of zelfs aangemoedigd en wanneer niet?
  5. Is er een omslagpunt voor personen voor wanneer data wel en niet gebruikt mag worden? Is het omslagpunt voor iedereen hetzelfde of zien wij daar per persoon verschillen in (persoonsgebonden, cultuurgebonden, doeleindengebonden, …..)?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners