Doelgroepanalyse van variabele uitkeringsregelingen

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid tot doorbeleggen in de uitkeringsfase van (verbeterde) premieregelingen. De variabele uitkering biedt een hogere (start)uitkering, maar wel met meer onzekerheid. Voldoet dit aan de deelnemer behoefte op pensioendatum en hoe wordt de variabiliteit van de uitkering gepercipieerd ? Wat zijn de zaken die van belang zijn voor een deelnemer bij pensionering en op basis van welke uitgangspunten beslist een aanstaande gepensioneerde voor een vaste of variabele uitkering ? Welke producten zijn er in de markt en hoe ervaren deelnemers deze variabele uitkeringen?

De aanbieder is verplicht de doelgroep van elk product te omschrijven. In de wet staat ook dat voor complexere producten de omschrijving kwantitatiever moet zijn. In dit Topicality project wordt samen met vier verzekeraars die deze producten aanbieden en in overleg met de AFM er naar gestreefd voor een aantal kenmerkende producten deze doelgroepomschrijving adequaat en kwantitatief te onderbouwen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners