Contractspecificaties voor nieuwe pensioenovereenkomsten

Het huidige Nederlandse debat over pensioenhervormingen bevindt zich nog steeds in een conceptuele fase, waarbij kwesties als keuzevrijheid, de waarde van intergenerationele risicodeling en de waarde van het delen van (micro- en macro-) langlevenrisico op relatief abstract niveau worden besproken. Naar verwachting zullen de discussies binnenkort wat concreter worden. Het is belangrijk dat aan de definitieve beslissingen solide analyses ten grondslag liggen. Dit betreft met name:

  1. Discussies over disconteringsvoeten die kunnen worden gebruikt voor de decumulatiefase van (gedeeltelijk) individuele pensioenen. Ook hier zijn de disconteringsvoeten voor de lange termijn uiterst belangrijk en de aanvrager heeft deze uitgebreid in haar proefschrift bestudeerd.
  2. Discussie over de gevoeligheid voor (subjectieve) parameters heeft in het verleden een grote rol gespeeld en zal, gezien het feit dat sommige collectieve elementen waarschijnlijk behouden blijven, ook in de toekomst een grote rol blijven spelen. Het is belangrijk om te erkennen dat veel van deze parameters (d.w.z. aandelenpremies, langetermijnrentes maar ook ontwikkelingen in de levensverwachting) met onzekerheid zijn omgeven.
  3. Hoewel er sprake is van een brede consensus dat het micro-langlevenrisico in pensioenen moet worden gedeeld (om te profiteren van de sterftebonus), is het minder duidelijk hoe dit moet worden geïmplementeerd in situaties waarin individuen ook voor keuzes worden gesteld. In een dergelijke situatie kan de keuze van de ene deelnemer van invloed zijn op de (verdeling van de) toekomstige sterftebonus van een andere deelnemer. Hier moet grondiger naar worden gekeken. Het is duidelijk dat het delen van macro-langlevenrisico’s vergelijkbare en nog uitdagender vragen oproept.

Lees hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners