Vergelijking van de portefeuillebeslissingen van deelnemers in Amerikaanse 401(k)-pensioenregelingen met de activa-allocatie van Nederlandse pensioenplannen

In ons onderzoeksproject vergelijken we de activaspreiding (of portefeuillekeuzes) van Amerikaanse 401(k)-pensioenregelingen met de verschillende soorten Nederlandse pensioenstelsels. We richten ons op Amerikaanse 401(k)-pensioenregelingen omdat het Nederlandse pensioenstelsel overgaat van een toegezegd-pensioenstelsel (‘direct benefit’, hierna DB) naar een stelsel met van tevoren vastgelegde bijdragen (‘defined contribution’, hierna DC). Bovenberg en Nijman (2017) bespreken de voorgestelde hervormingen van het Nederlandse stelsel, waarin meer mogelijkheden worden geboden voor het alloceren van activa en het nemen van risico’s die zijn toegesneden op individuele kenmerken en voorkeuren.

Hoewel DB-pensioenfondsen nog steeds een dominante positie innemen in Nederland, zijn DC-pensioenregelingen eind 2017 al goed voor € 33,4 miljard aan vermogen. Deze activa zijn als volgt verdeeld over de onderstaande drie soorten pensioenaanbieders: (1) verzekeringsmaatschappijen € 46,1 miljard (waarvan € 17,8 miljard DC); (2) pensioenfondsen € 1,248 miljard (waarvan € 8,9 miljard DC); en (3) premiepensioeninstellingen € 6,7 miljard (allemaal DC).2

Bovendien werden op DB-gebied de beloofde pensioenuitkeringen in de afgelopen jaren flexibeler. Veel pensioenfondsen introduceerden een voorwaardelijke correctie van in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkeringen voor loon- en prijsinflatie, afhankelijk van de financieringssituatie, terwijl sommige pensioenfondsen zelfs besloten om de beloofde uitkeringen in nominale zin te verlagen (Bovenberg, Mehlkopf en Nijman, 2015). Deze beslissingen impliceren dat de trend richting DC-pensioenplannen in de toekomst zal voortduren.

Daarom kunnen er uit een vergelijking van de huidige Nederlandse pensioenfondsen met Amerikaanse 401(k)-regelingen, het omvangrijkste DC-pensioensysteem ter wereld, waardevolle lessen worden getrokken voor de volgende stappen in het transitieproces.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners