Collectieve beleggingen voor heterogene individuen

Bestaand onderzoek toont significante variatie in risicoattitudes, deels als gevolg van feitelijke verschillen, deels te interpreteren als onzekerheid over werkelijke individuele attitudes. Individuen verschillen ook sterk in hun menselijk en financieel kapitaal en in hun arbeidsverleden, die beide hun risicocapaciteit beïnvloeden. Ons doel is om de implicaties van heterogeniteit in risicovoorkeuren en risicocapaciteit voor pensioenbeleggingen te bestuderen. We onderzoeken de mogelijkheden om beleggingsplannen voor pensioensparen af te stemmen op de individuele kenmerken van deelnemers, binnen een collectief pensioenfonds of in een individuele regeling.

Voor een pensioenfonds met een collectieve beleggingsportefeuille geven wij richtlijnen om individuele kenmerken te aggregeren tot een collectief profiel. Het niet in aanmerking nemen van deze kenmerken leidt tot suboptimale uitkomsten, aangezien verschillende deelnemers verschillende optimale (levenscyclus)plannen hebben met verschillende portefeuilleverdelingen. Een representatieve deelnemer met een representatief plan definiëren, is afhankelijk van de manier waarop het fonds de kosten van het afwijken van de collectieve portefeuille per individu weegt. Onderdeel van de analyse is daarom een inschatting van de kosten van een suboptimale beleggingsportefeuille.

Voor volledig individuele arrangementen analyseren we de afweging tussen volledig gepersonaliseerde portefeuilles en een beperkt aantal portefeuillestrategieën. Volledig gepersonaliseerde plannen zijn mogelijk niet kosteneffectief, terwijl een volledig gestandaardiseerd product welzijnskosten kan veroorzaken voor bepaalde groepen individuen. Om de afweging te maken, clusteren we huishoudens met vergelijkbare kenmerken in slim ontworpen levenscyclusportefeuilles. Clusters en planontwerpen worden gelijktijdig bepaald met een statistisch leeralgoritme, wat resulteert in een klein aantal plannen gericht op specifieke groepen.

Dit project is een samenwerking tussen Maastricht University en Tilburg University.

Lees alle projectpublicaties hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners