Beter kiezen met begrijpelijke pensioenteksten

Pensioenverzekeraars hebben moeite met het maken van aantrekkelijke en begrijpelijke informatie over hun producten. Er is een maatschappelijke zorg dat verzekerden zich te weinig verdiepen in hun (toekomstige) pensioen en onrealistische verwachtingen hebben over de hoogte van hun pensioen.

Uit onderzoek is bekend dat mensen:

 • een (te) geringe ambitie hebben om zich te verdiepen in deze teksten
 • als zij daartoe aangezet worden relevante informatie slecht kunnen vinden
 • en concrete passages vaak slecht begrijpen.

Aan de andere kant is de laatste decennia erg veel onderzoek verricht naar factoren die de waardering en begrijpelijkheid van teksten beïnvloeden. In de Kennisbank Begrijpelijke Taal zijn bijna kleine 700 studies verzameld met dergelijk onderzoek. Dat roept de vraag op hoe verzekeraars het best gebruik kunnen maken van al bestaande kennis teneinde hun informatie te optimaliseren.

Onderzoeksvragen

 1. Welke factoren beïnvloeden de motivatie van (beginnende) klanten van pensioenverzekeraars om zich te verdiepen in de pensioeninformatie die voor hen van belang is?
 2. Welke factoren beïnvloeden de vindbaarheid en begrijpelijkheid van pensioeninformatie voor (beginnende) klanten van pensioenverzekeraars?
 3. Hoe kunnen verzekeraars gebruik maken van bestaande kennis teneinde de waardering en begrijpelijkheid van pensioenteksten te bevorderen? Welke rol zouden specifieke instrumenten daarin kunnen spelen die in andere domeinen al praktisch ingezet worden? Te denken valt aan:
  • Standaardisering van specifieke passages
  • Procedures voor het testen van de begrijpelijkheid van pensioenteksten
  • Checklists voor beoordeling door experts
  • Software tools voor het testen van pensioenteksten

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners