Adequate oudedagsvoorziening voor alle werkenden

Afhankelijk van de definitie en het wel of niet meerekenen van zzp’ers, bouwt ongeveer 10% tot 25% van de werkende beroepsbevolking geen pensioen op in de tweede pijler. Daarnaast kent de tweede pijler veel magere regelingen met een tekortschietende opbouw, de zogenoemde ‘grijze vlek’. Het gemis aan pensioen in de tweede pijler wordt maar – zeer – ten dele gecompenseerd door extra opbouw in de derde pijler. Het tekort aan pensioen wordt nadrukkelijk als problematisch gezien en geniet dan ook toenemende (politieke) aandacht.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om met één of meer inhoudelijke en praktisch haalbare beleidsopties inclusief invoeringstraject te komen, die naar verwachting kunnen zorgen voor adequate opbouw van een oudedagsvoorziening van alle werkenden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners