The measurement, understanding and application of risk aversion differences for pension investments.

Dit onderzoek richt zich op risicovoorkeuren van pensioendeelnemers. In het nieuwe pensioenstelsel hebben deelnemers meer invloed in de wijze waarop hun premie wordt belegd. Pensioenfondsen zijn daarom verplicht om na te gaan hoeveel risico individuele deelnemers willen nemen met hun pensioenbeleggingen. In dit project wordt middels een literatuurstudie onderzocht wat de meest betrouwbare manier is om na te gaan welk risico individuele pensioendeelnemers willen nemen. Tevens wordt onderzocht hoe risicovoorkeuren gevormd worden – kijkend naar grote levensgebeurtenissen op zowel persoonlijk vlak, zoals een echtscheiding, en gebeurtenissen die een hele samenleving raken, zoals een beurscrash. De uitkomsten dienen bij te dragen aan beleggingsstrategieën van pensioenpremies en aan wetenschappelijke literatuur.

 

Dit project wordt gefinancierd door en uitgevoerd onder auspiciën van Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners