Het doel van dit onderzoeksproject is om de mogelijkheden te onderzoeken voor het bedenken van robuuste beleggingsstrategieën die de tijd goed doorstaan, rekening houdend met individuele voorkeuren, de ontwikkeling daarvan en het feit dat preferentiemetingen rumoerig zullen zijn.

Centrale vragen zullen zijn: Hoe cruciaal is, gezien de potentiële tijdconsistentieproblemen en de niet te verwaarlozen individuele economische onzekerheid, personalisatie van beleggingsstrategieën voor jongere deelnemers? Hoe groot zijn de potentiële voordelen, hoe realistisch is het dat vroege beslissingen later worden betreurd? Wat is de impact van onzekerheid op de preferentieuitlokking? Zijn er bepaalde soorten deelnemers die bijzondere aandacht verdienen, b.v. met betrekking tot menselijk kapitaal? Moeten er verschillende limieten zijn voor de hoeveelheid personalisatie op verschillende leeftijden? Kunnen instrumenten zoals de eerste pijler (AOW) helpen om mogelijke consistentieproblemen als gevolg van veranderende voorkeuren te beperken?

Dit onderzoek zal een theoretische, modelgebaseerde benadering volgen met behulp van gesimuleerde scenario’s van zowel de economie als individuele voorkeuren. Het eerste deel van de analyse zal een gevoeligheidsanalyse zijn; fixeer een deelnemer op een tussenliggende leeftijd, zeg 50 of 60, en stel dat de voorkeuren inmiddels gestabiliseerd zijn. Hoe gevoelig is het pensioenperspectief van deze deelnemer voor beslissingen die op jongere leeftijd worden genomen? Hoe groot is de potentiële impact van welvaartsverlies als gevolg van ex-post suboptimale beslissingen in vergelijking met bijvoorbeeld de impact van economische onzekerheid? In een tweede, meer verkennend deel van de analyse, zijn we van plan om meer expliciet rekening te houden met evoluerende voorkeuren, waarbij we de mogelijkheden onderzoeken om de spijt die deelnemers ervaren in verschillende stadia van hun ontwikkeling in evenwicht te brengen.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners