De bereidheid van mensen om risico’s te nemen, beïnvloedt een scala aan beslissingen, waarvan er vele relevant zijn voor (pensioen-) sparen en beleggen. Financiële instellingen hebben daarom een bijzonder belang bij de risicohouding van hun cliënten en zelfs een wettelijke verplichting om de risicohouding van hun cliënten te meten en hiermee rekening te houden. Met het recente pensioenakkoord worden pensioenfondsen ook aangezet om de risicohouding van hun deelnemers mee te nemen in hun beleggingsstrategie (Koolmees, 2019). Echter, om risicohoudingen goed te kunnen afwegen, is het cruciaal om te weten of risicohoudingen in de loop van de tijd stabiel zijn.

Als risicohoudingen stabiel blijven gedurende de levenscyclus, zou een eenmalige meting voldoende zijn om een indicatie te krijgen van iemands bereidheid om risico’s te nemen. Maar als de risicohouding tijdens de levenscyclus verandert, zijn herhaalde metingen nodig. Het wordt dan ook relevant om de oorzaken te kennen die leiden tot een waarschijnlijke verandering in risicohouding. In dit topicality-project zullen we zowel (1) de literatuur over de stabiliteit van risicohoudingen in beschouwing nemen als (2) een unieke dataset gebruiken die metingen van risicohoudingen koppelt aan administratieve CBS-data om de relatie tussen individuele levensgebeurtenissen, risicohoudingen en financiële beslissingen te beschouwen.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners