Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders voor verschillende groepen deelnemers een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen, afhankelijk van hun vermogen om beleggingsrisico’s te dragen (risicocapaciteit) en van hun risicovoorkeuren (risicotolerantie) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020 ). Een belangrijke vraag voor pensioenuitvoerders is hoe de verdeling van de overrendementen (in het nieuwe pensioencontract) of het beleggingsbeleid (Wet Verbeterde Premieregeling; WVP) per groep deelnemers wordt georganiseerd. Dit onderzoek beoogt een passend beleggingsrisicoprofiel te bepalen voor verschillende groepen deelnemers (naar geslacht, inkomenspositie en sector), afhankelijk van hun risicocapaciteit en hun risicovoorkeuren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners