Lage rente en pensioen (Deel 2)

In deze tweede aflevering over de lage rente gaat een panel van experts vanuit de wetenschap en de praktijk met elkaar in debat en beantwoorden zij vragen over de langdurig lage rente. Wat betekent dit voor de consument of pensioendeelnemer? En hoe komt de financiële planning over de levenscyclus eruit te zien?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners