Lage rente en pensioen (Deel 2)

In deze tweede aflevering over de lage rente gaat een panel van experts vanuit de wetenschap en de praktijk met elkaar in debat en beantwoorden zij vragen over de langdurig lage rente. Wat betekent dit voor de consument of pensioendeelnemer? En hoe komt de financiële planning over de levenscyclus eruit te zien?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners