Partnerevaluatie 2018

Onder aanvoering van Harman Korte is in januari 2018 een evaluatiecommissie van start gegaan. De commissie evalueert Netspar namens de partners.
Daarbij wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten uit het Werkprogramma 2015-2019. Ook blikt de commissie vooruit en toetst bij partners de ambities die Netspar heeft geformuleerd voor de periode 2019-2023. De Raad van Toezicht is opdrachtgever en heeft de commissie gevraagd uiterlijk eind maart 2018 haar rapport met aanbevelingen op te leveren. De opdrachtformulering is hier beschikbaar. De aanbevelingen van de commissie vormen een belangrijke basis voor het nieuwe Werkprogramma 2019-2023, dat in april 2018 ter vaststelling aan de Raad van Toezicht en de Stichtingsraad is voorgelegd. Lees het rapport hier.

Samenstelling commissie

  • Harman Korte (AFM), voorzitter
  • Bert Boertje (DNB), vertegenwoordiger vanuit overheidspartners
  • Andries de Grip (MU), vertegenwoordiger vanuit de partneruniversiteiten
  • Peter Gortzak (APG), vertegenwoordiger vanuit pensioenuitvoerders en asset liability management companies
  • Kick van der Pol (Pensioenfederatie), vertegenwoordiger vanuit de pensioenfondsen
  • Hedda Renooij (VNO-NCW), vertegenwoordiger sociale partners
  • Fleur Rieter (asr); vertegenwoordiger vanuit verzekeraars

Corine Goossens (Netspar) is secretaris. Eventuele input of suggesties voor de commissie zijn welkom op partnerevaluatie@netspar.nl.

Brondocumenten

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners